BESTEL DE OEFENWERKBOEKEN VAN MEERWIJZER

GROEP 5 TOT EN MET GROEP 8

Heeft uw kind moeite met begrijpend lezen? Of heeft uw kind problemen met rekenen? Voor beide vakken is het dan verstandig om te oefenen. Niet alleen om uw kind goed voor te bereiden op de belangrijke toetsen van de basisschool, maar ook omdat de resultaten van rekenen en begrijpend lezen zeer belangrijk zijn voor het brugklasadvies.
Vaak is het ontzettend lastig om effectief en praktisch oefenmateriaal te vinden, daarom is Meerwijzer in dit gat gesprongen. Meerwijzer levert doeltreffende oefenwerkboeken zonder poespas, voor groep 5 tot en met groep 8.