Home / Meerwijzer & info

Meerwijzer & info

Oefenen is belangrijk! Met dit idee in het achterhoofd begon Meerwijzer in 2017 oefenmateriaal te ontwikkelen voor kinderen op de basisschool. Dit was tot nu toe namelijk vaak achterhaald, lag dit niet dichtbij de belevingswereld van de kinderen, maar ook leek het qua toetsing niet op de toetsen in de klas. Het oefenmateriaal van Meerwijzer wel. We hebben oefenmateriaal voor de belangrijkste vakken ontwikkeld: rekenen en begrijpend lezen. Deze schoolvakken worden immers door de basisschool en de middelbare school goed bekeken voor plaatsing in de juiste brugklas. Meer informatie over het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs (V.O.) vindt u hier: brugklasadvies.

Met het oog op die brugklas zijn de oefenwerkboeken van Meerwijzer zo praktisch en doeltreffend mogelijk ingericht. De oefenwerkboekjes bestaan namelijk alleen uit de belangrijkste elementen van rekenen en begrijpend lezen. Kinderen hoeven wat ons betreft alleen te oefenen wat echt nodig is, de rest is bijzaak. Ze kunnen die tijd dan mooi besteden aan spelen; het blijven immers kinderen.