Home / Brugklasadvies

Brugklasadvies

Hoe essentieel zijn Begrijpend Lezen en Rekenen voor het V.O.-advies? Gigantisch!

Het brugklasadvies bestaat heel vaak uit de volgende elementen:

  • De werkhouding. Hoe werkt het kind in de klas? Let het kind goed op bij instructies? Hoe gaat het kind om met huiswerk en toetsen? Hoe staat het er voor met de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid over het te maken werk? Wil het kind goede cijfers halen, of is een zesje ook prima?
  • Het kind zelf, de kwaliteiten van het kind. Waar is het kind goed in? Is het kind creatief, of misschien juist heel erg sportief? Welke karaktereigenschappen heeft het kind? Verlegen, een geboren leider, een perfectionist? Hoe vindingrijk is het kind wanneer er moeilijke(re) opdrachten om de hoek komen kijken? 
  • De uitslagen van de Cito’s vanaf groep 5 of 6 op de gebieden rekenen en begrijpend lezen (en soms studievaardigheden). Vanaf groep 5 worden de Cito’s van rekenen en begrijpend lezen ieder jaar afgenomen. Rekenen wordt twee keer per jaar afgenomen en begrijpend lezen eenmaal per jaar. Aan het einde van het jaar kijken de leerkrachten of er een ontwikkeling zit in deze resultaten. Hier wordt erg secuur naar gekeken. De uitslagen heeft u vast wel eens gezien in de vorm van een grafiek of een tabel met ABCDE-resultaten of resultaten in de vorm van Romeinse cijfers. Bij deze een voorbeeld:

  • De resultaten op het rapport (en overige Cito’s). Het rapport telt uiteraard ook mee. Het heeft wel een link met de werkhouding, want dat staat vaak ook op het rapport beschreven. Maar hier staan vaak ook de sociale vaardigheden van het kind op beschreven. Denk aan het contact tussen het kind en andere kinderen of het contact met onderwijzend personeel. Daarnaast staan er op het rapport de resultaten van de methodegebonden toetsen, waaronder die voor rekenen en begrijpend lezen. Hier komen deze vakken dus wederom om de hoek kijken. Naast het rapport tellen ook de Cito’s voor spelling en werkwoordspelling mee, maar minder zwaar dan rekenen en begrijpend lezen.

Zoals u ziet bestaat het brugklasadvies voor een erg groot deel uit rekenen en begrijpend lezen, daarom hopen wij met onze oefenwerkboekjes een ondersteuning te zijn voor kinderen die het net iets moeilijker vinden.

En de Cito Eindtoets dan? Die is eigenlijk een beetje mosterd na de maaltijd. De kinderen hebben namelijk al hun advies voor de middelbare school op zak (medio februari); de eindtoets wordt afgenomen medio april. De Eindtoets kan geen negatieve gevolgen hebben voor dit advies. Wel in positieve zin. Wanneer de uitslag van deze toets boven verwachting is voor school en ouders, dan is er nog een mogelijkheid om het brugklasadvies omhoog bij te stellen.